Oferta

 

Inżynieria Budownictwa – FORUM zajmuje się kompleksową obsługą obszarów inwestycyjnych związanych z geologią i geotechniką inżynierską oraz inżynierią lądową.

Realizujemy prace laboratoryjne i badania kontrolne w zakresie budownictwa inżynieryjnego w oparciu o aktualnie obowiązujące normy polskie i  europejskie, oraz zasady najnowszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

W zakresie niezależnego laboratorium drogowo - budowlanego oferujemy naszym kontrahentom usługi w zakresie:

 • badania gruntów

 • badania kruszyw

 • badania stabilizacji grunto-cementowych i mieszanek m-c-e

 • badania betonów

 • obsługa węzłów betoniarskich

 • obsługa laboratoryjna betonowań

 • badania mas mineralno – bitumicznych

 • badania nośności nawierzchni

 • wykonywanie odwiertów w nawierzchni

 • opracowywanie recept laboratoryjnych

 • obsługa laboratoryjna kopalni i żwirowni

 • poszukiwanie złóż surowców mineralnych

 • opracowywanie opinii i ekspertyz technicznych

 • doradztwo techniczne i technologiczne na budowach

 • wykonawstwo wielobranżowych projektów budowlanych

 • działalność szkoleniowa

 • działalność konsultingowa i wdrożeniowa

W zakresie usług geologii inżynierskiej oferujemy:

 • sporządzanie opinii geotechnicznych
 • opracowywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • sporządzanie dokumentacji badań podłoża gruntowego
 • wykonywanie projektów prac geologicznych
 • prowadzenie doradztwa i konsultacji geotechnicznych i geologicznych
 • profesjonalne odbiory wykopów
 • prowadzenie laboratoryjnych badań gruntów
 • przeprowadzanie kontroli zagęszczenia gruntu
 • obsługa geotechniczna budowy, również 24h, wraz z wpisami do Dziennika Budowy
 • dozór geologiczny
 • Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu naszych usług zgodnie
  z  Państwa oczekiwaniami


Głównymi odbiorcami usług niezależnego laboratorium drogowego – FORUM są klienci indywidualni oraz następujące firmy: Strabag, Pol-Dróg, Eurovia, Erbud, PBDI, Energopol, Mota Engil, Alstal, Karmar, Marbud, Skanska, Budimex, lokalne zarządy dróg, oraz wiele innych.

Za główne cele i wiodące kierunki rozwoju niezależnego laboratorium drogowego FORUM stawiamy:

 • inwestycje w najnowocześniejszy sprzęt do badań laboratoryjnych,

 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez uczestnictwo w kursach, seminariach i szkoleniach,

 • dostęp do najnowszych technologii i materiałów,

 • zwiększenie wiarygodności poprzez wprowadzenie certyfikacji,

 • pogłębianie współpracy ze stałymi klientami oraz nawiązywanie relacji z nowymi kontrahentami.

Inżynieria Budownictwa - FORUM

ul. Kasztanowa 19
87-100 Toruń

kom. 663 93 25 25

laboratorium@ibforum.pl